Bestyrelsen

Formand: Michael Hansen, Tang Sko

Telefon 3871 7274 – michael@tangsko.dk

Næstformand: Alan Pedro Petersen, Bellota

Telefon 2622 5011 – app@bellota.dk

Kasserer: Jill Søltoft, SB Tours

Telefon 2371 0105 – kas@gev2720.dk

Bestyrelsesmedlem:  Michael N. Johansen A/S Tømrer- & Snedkerfirma

Telefon 4031 1808 – info@mnjohansen.dk

Bestyrelsesmedlem: Peter Hansen, CAH Autoservice

Telefon 4453 5402 – cah@hansen.mail.dk

Første Suppleant: Ditte Rosschou, DR Consult

Telefon 3137 1512 – info@dinfamiliecoach.dk

Anden Suppleant: Camilla Jørgensen, Danske Bank

Telefon 2627 5556 – camjr@danskebank.dk

Intern Revisor: Johnny Eickworth, Showtime Music

Telefon 4013 1206 – je@showtimemusic.dk

Intern Revisor: John Larsen, Aperto

Telefon 2879 6416 – faktura-aperto@mail.dk

Tilknyttet sekretær: Inger Billund

Telefon 2620 4149 – sek@gev2720.dk