Bestyrelsen

Formand: Michael Hansen, Tang Sko
Telefon 3871 7274 – michael@tangsko.dk

Næstformand: Alan Pedro Petersen, Bellota
Telefon 2622 5011 – app@bellota.dk

Kasserer: Jill Søltoft, SB Tours
Telefon 2371 0105 – kas@gev2720.dk

Bestyrelsesmedlem: Michael Johansen, Michael N. Johansen A/S Tømrer- & Snedkerfirma
Telefon 4031 1808 – info@mnjohansen.dk

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Dalby Nielsen, Ballonkompagniet
Telefon 4241 0510 – mikkel@dalbynielsen.dk

Suppleant: Rikke Vejlebo, Nordea Vanløse
Telefon 5120 3690 – rikke.v@nordea.com

Intern Revisor: Johnny Eickworth, Showtime Music
Telefon 4013 1206 – je@showtimemusic.dk

Intern Revisor: Ibrahim Topal, Brønshøj Varme
Telefon 6070 1610 – it@gev2720.dk

Tilknyttet sekretær: Inger Billund
Telefon 2620 4149 – sek@gev2720.dk