Bestyrelsen

Formand: Michael Hansen, Tang Sko
Telefon 3871 7274 – michael@tangsko.dk

Næstformand: Michael N. Johansen A/S Tømrer- & Snedkerfirma
Telefon 4031 1808 – info@mnjohansen.dk

Kasserer: Alan Pedro Petersen, Bellota
Telefon 2622 5011 – app@bellota.dk

Bestyrelsesmedlem: Peter Hansen, CAH Automatservice
Telefon 4453 5402 – cah@hansen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Ditte Rosschou, DR Consult
Telefon 3137 1512 – info@dinfamiliecoach.dk

Suppleant: Camilla Jørgensen, Danske Bank
Telefon 2627 5556 – camjr@danskebank.dk

Intern Revisor: Johnny Eickworth, Showtime Music
Telefon 4013 1206 – je@showtimemusic.dk

Intern Revisor: John Larsen, Aperto
Telefon 2879 6416 – faktura-aperto@mail.dk

Tilknyttet sekretær: Inger Billund
Telefon 2620 4149 – sek@vanløseerhvervsforening.dk