Bestyrelsesmøde 19/4 – 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

 • Mandag d. 19/4 kl. 18.30, bellota.dk, Skjulhøj Alle 49 B, Vanløse
 • Deltagere: Mikkel, Michael H., Michael J., Alan og Brian.
 • Afbud fra: Jill og Daniel.Dagsorden:1. Godkendelse af dagsorden og referat

• Referat godkendt – fremsendt pr. mail 16/3

2. Valg af referent og ordstyrer

 • Brian referent
 • Michael ordstyrer3. Økonomi
 • Kommentar til regnskab 2020 er, regnskabet er endnu ikke sendt frem til intern revision.
 • Kommentar til budget 2021. Der er endnu ikke udsendt opkrævning for kontingent for 2021
 • Medlemsliste og oplysninger på medlemmer skal opdateres, ikke mindst ifm. afvikling af generalforsamling, opdatering af hjemmeside med oplysninger på medlemmer og opkrævning/opfølgning på restancer. For kasserens/bestyrelsens brug, skal medlemsliste også indeholde oplysninger om hvilken person, som står for at udføre betalingen for medlemskab hos de respektive medlemmer.
 • Mikkel vil gerne hjælpe med at opdatere medlemsliste til brug for ovenstående. Forslag til budget 2021

• Forslag til budget 2021 fra Alan omdelt på mødet. Forslaget gennemarbejdes ved aftenens møde. Med udsendes til brug ved kommende generalforsamling

Forslag til budget 2022 (til vedtagelse på generalforsamling)
• Forslag til budget 2022 fra Allan omdelt på mødet. Forslaget gennemarbejdes ved aftenens

møde. Med udsendes til brug ved kommende generalforsamling

4. Åbne punkter

 • Vanløse på den anden ende status
 • Der er givet tilsagn fra VLU om mulighed for at skyde afviklingen af byfest med fortsat

støttebevilling til senere på året.

 • Foreløbig ny dato er 4. september 2021
 • Fra bestyrelsen deltager Michael Hansen, Michael Johansen, Brian og Mikkel.
 • Generalforsamling 2021 man. d. 17. maj
 • Afvikles hos Jonas, Alan booker Jonas
 • Indkaldelse, jf. bestemmelser i henhold til restriktioner, coronapas o.a.

o Dagsorden
▪ Beretning

▪ Forslag ▪ Valg

• Formanden er på valg. Michael Hansen ønsker at genopstille – Make GEV Great Again

Bestyrelsen består af

 • ▪  Michael Hansen (formand), på valg
 • ▪  Mikkel Nielsen (næstformand)
 • ▪  Jill Søltoft (kassere)
 • ▪  Jonas Grønlykke
 • ▪  Michael Johansen
 • ▪  Suppleanter
 • ▪  Alan Petersen
 • ▪  Brian Jørgensen• Evt.
  Nedsættelse af udvalg til revision af vedtægter
 • Alan kontakter Dea fra foreningen med henblik på at kunne få udarbejdet en forenklet og fornyet foreningsvedtægt.
 • Bestyrelsesmiddag ny dato, tema mm.5. Forslag/emner til behandling
 • Standard dagsorden
 • Forretningsorden for bestyrelsens arbejde
 • Mere struktur for bestyrelsens arbejde er blevet vendt på dagens møde.
 • Årshjul for bestyrelsen skal fornyes.6. Eventuelt7. Kommende møder/aktiviteter
 • Mandag d. 17/5 kl. 19.00 Generalforsamling (spisning fra kl. 18.00)
 • Vanløse på den 2. ende – Ny arbejdsdato er 4. september
 • Sommertaffel GEV Michael Johansen udarbejder et nyt forslag for afvikling af Sommertaffel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.