Kontingent

Årskontingentet i Grønt Erhverv Vanløse er

kr. 1.500,00 ekskl. moms for 0-5 ansatte
kr. 3.000,00 ekskl. moms for 6 ansatte og derover.

Kontingentet betales helårligt. Medlemskab er først gyldigt efter indbetaling.