VPD2E – Vanløse på den 2. ende

Lørdag den 8. juni 2024

Køb af boder for erhverv – Salget starter primo 2024

Priser tidsrum 10-16 (På torvet dog indtil kl. 23.00) 3.000 + moms Der gives 50% rabat til følgende:

 1. Medlemmer af Vanløse Erhvervsforening
 2. Lokale foreninger i Vanløse (uden salg)
 3. Organisationer i Vanløse (uden salg)

Køb din bod her VPD2E – Køb erhvervsbod

Vilkår og betingelser for erhvervs boder

 • Du vil have boden fra kl. 09-17 med salg i tidsrummet 10-16 (På torvet dog indtil kl. 23.00)
 • Dokumentation for betalt bod skal kunne fremvises på forlangende.
 • Areal 3 x 9 m fra kantsten mellem cykelsti/kørerbane (afmærket af Vanløse Erhvervsforening)
 • Der må frit handles varer /ydelser der er relateret til din virksomhed, dog må der ikke handles drikkevarer uden særlig tilladelse
 • Boder på Vanløse Allé (ved scene området) forbeholdes virksomheder med salg af fødevarer
 • Overtrædelser vil medfører øjeblikkelig bortvisning

Har du spørgsmål til køb af boder, eller har din virksomhed facade ud til Jernbane Allé og vil rykke facaden helt ud på gaden, kan du kontakte: Alan Pedro Petersen pr. email: app@bellota.dk 

Køb af boder for private kl. 10-16 – Salget starter primo 2024

Priser tidsrum 10-16 Privatboder – 

 • Zone 3: kr. 275,00
 • Zone 2: kr. 325,00
 • Zone 1: kr. 375,00

inkl. moms og gebyr til ticketbutler.io Klik ind på ticketbutler.io
Vælg hvor du ønsker at opstille din bod – Vi gør vores bedste for at indfri dit ønske. Vilkår og betingelser for private boder

 • Du vil have boden fra kl. 09-17 med salg i tidsrummet 10-16
 • Dokumentation for betalt bod skal kunne fremvises på forlangende.
 • Areal 3 x 3 m fra kantsten mellem cykelsti/kørerbane (afmærket af Vanløse Erhvervsforening)
 • Der må udelukkende handles genstande, der kan betegnes som: legal handel mellem private (loppemarked)
 • Der må ikke handles fødevarer uden særlig skriftlig tilladelse fra Vanløse Erhvervsforening
 • Der må ikke handles drikkevarer af nogen art.
 • Overtrædelser vil medfører øjeblikkelig bortvisning 

Link til køb af privat boder:

Har du spørgsmål til køb af private boder, kan du kontakte: Alan Pedro Petersen pr. email: app@bellota.dk